VolRC RAS scientific journal (printed edition)
RuEn

Journal section "Sustainable development of territories, branches, and production complexes"

Prospects of health and recreation tourism development in the region

Orlova V.S., Shcherbakova A.A.

4 (72), 2014

Orlova V.S., Shcherbakova A.A. Prospects of health and recreation tourism development in the region. Problems of Territory's Development, 2014, no. 4 (72)

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Babkin, A. V. Specialnye vidy turizma [Tekst] : uchebnoe posobie / A. V. Babkin. – Rostov-na-Donu : Feniks, 2008. – 252 s.
 2. Vetitnev, A. M. Kurortnoe delo [Tekst] : uchebnoe posobie / A. M. Vetitnev, L. B. Zhuravleva. – 2-e izd., ster. – M. : KNORUS, 2009. – 129 s.
 3. Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossiyskoy Federacii za 2013 god [Tekst] / pod obschey redakciey S. N. Bobyleva. – M. : OOO «RA ILF», 2013. – 202 s.
 4. Kuskov, A. S. Kurortologiya i ozdorovitelnyy turizm [Tekst] / A. S. Kuskov, O. V. Lysikova. – Rostov-na-Donu : Feniks, 2010. – 325 s.
 5. Orlova, V. S. Turistskiy potencial Vologodskoy oblasti [Tekst] / V. S. Orlova, E. G. Leonidova // Problemy razvitiya territorii. – 2011. – № 4 (56). – S. 51–57.
 6. Oficialnyy sayt Pravitelstva Vologodskoy oblasti [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.vologda-oblast.ru
 7. Robu, E. A. Principy organizacii i upravleniya lechebno-ozdorovitelnogo turizma i perspektivy ego razvitiya v Respublike Moldova [Tekst] : avtoref. dis. na soisk. uch. st. d.e.n. : 521.03 / E. A. Robu. Kishinev, 2014. – 33 s.
 8. Spravochnik po medicinskomu turizmu [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://ru.healthtourism. com
 9. Turizm Vologodskoy oblasti [Tekst] : stat. sb. / Vologdastat. – Vologda, 2013. – 114 s.
 10. Uskova, T. V. Socialno-ekonomicheskiy resurs turizma [Tekst] : monografiya / T. V. Uskova, L. V. Dubinicheva, V. S. Orlova. – Vologda : ISERT RAN, 2011. – 174 s.
 11. Scherbakova, A. A. Industriya lechebno-ozdorovitelnogo turizma i napravleniya ee modernizacii [Tekst] / A. A. Scherbakova, V. S. Orlova // Problemy razvitiya territorii. – 2014. – № 2 (70). – S. 37 48.
 12. Lundtorp, S. The resort lifecycle theory: Generating Processes and Estimation [Text] / S. Lundtorp, S. Wanhill // Ann. of Tour. Research. – 2001. – № 28 (4). – P. 947–964.

-->