VolRC RAS scientific journal (printed edition)
18.04.202104.2021с 01.01.2021
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Round table: society and sociology in modern Russia"

Citizenship ideology in modern Russia

Kozlov D.V.

6 (74), 2014

Kozlov D.V. Citizenship ideology in modern Russia. Problems of Territory's Development, 2014, no. 6 (74)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Kapustin, B. G. Grazhdanstvo i grazhdanskoe obschestvo [Tekst] / B. G. Kapustin ; vvod. st. V. S. Malahov ; prilozh. T. H. Marshall. – M. : GU VShE, 2011. – 223 s.
  2. Malahov, V. Kulturnye razlichiya i politicheskie granicy v epohu globalnyh migraciy [Tekst] / V. Malahov. – M. : Novoe literaturnoe obozrenie, 2014. – 232 s.
  3. Verdery, K. What Was Socialism, and What Comes Next? [Text] / K. Verdery. – Princeton, 1996. – 312 p.