VolRC RAS scientific journal (printed edition)
RuEn

Journal section "Life quality and human potential of territories"

Results of Monitoring Research of the Young Generation in the Aspect of Human Development in the Region

Medvedeva E.L., Kroshilin S.V., Vekhova E.L.

5 (85), 2016

Medvedeva E.L., Kroshilin S.V., Vekhova E.L. Results of Monitoring Research of the Young Generation in the Aspect of Human Development in the Region. Problems of Territory's Development, 2016, no. 5 (85), pp. 123-135

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Kroshilin S. V., Medvedeva E. I., Vekhova E. L. Informal'noe i neformal'noe obrazovanie v Rossii [Informal and non-formal education in Russia]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo sotsial'no-gumanitarnogo instituta. Gumanitarnye nauki [Moscow State Socio-Humanitarian University Bulletin. Humanities.], 2016, no. 1 (21), pp. 29–43.
  2. Kroshilin S. V., Medvedeva E. I. Elektronnoe obrazovanie i razvitie innovatsionnoi ekonomiki Rossii [Electronic education and innovative economy development in Russia]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2011, no. 4 (16), pp. 58–72.
  3. Medvedeva E. I., Rimashevskaya N. M., Dobrokhleb V. G. Nepreryvnoe obrazovanie v Rossii [Lifelong education in Russia]. Narodonaselenie [Population], 2015, 4, pp. 108–117.
  4. Medvedeva E. I., Slabon' E. V. Chelovecheskii potentsial v sovremennoi sisteme obrazovaniya i ego realizatsiya v innovatsionnoi ekonomike [Human potential in the modern educational system and its implementation in the modern economy]. Natsional'nye interesy: prioritety i bezopasnost' [National interests: priorities and security], 2012, no. 30 (171), pp. 9–14.
  5. Kroshilin S. V., Medvedeva E. I., Leonova Zh. K., Ivanina V. M. Tipologicheskie osobennosti ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii v usloviyakh razvitiya nepreryvnogo obrazovaniya [Typological features of economic development in Russian regions under the conditions of development of continuous education]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2015, no. 6, pp. 78–90.
  6. Shabunova A. A. Zdorov'e studencheskoi molodezhi: tsennostnye ustanovki i povedencheskie praktiki [Young students’ health: value paradigms and behavioral patterns]. Narodonaselenie [Population], 2012, no. 4, pp. 92–100.

-->