VolRC RAS scientific journal (printed edition)
17.04.202104.2021с 01.01.2021
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "The region's economy: Problems and Prospects"

THE TOURIST POTENTIAL OF THE VOLOGDA REGION

Orlova V.S., Leonidova E.G.

4 (56), 2011

Orlova V.S., Leonidova E.G. THE TOURIST POTENTIAL OF THE VOLOGDA REGION. Problems of Territory's Development, 2011, no. 4 (56)

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Bogolyubova, S.A. Ekologo-ekonomicheskaya ocenka rekreacionnyh resursov [Tekst]: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy / S.A. Bogolyubova. – M.: Akademiya, 2009. - 256 s.
 2. Bolshoy enciklopedicheskiy slovar [Tekst]. – M.: Astrel, 2008. – 1248 s.
 3. Vlasov, M. Konceptualnaya model ocenki velichiny integralnogo potenciala turistskogo biznesa krupnogo goroda [Tekst] / M. Vlasov, O. Kol // Vestnik INZhEKONA. – 2010. – № 7. – S. 98-104.
 4. Geografiya turizma [Tekst] / pod red. A.Yu. Aleksandrovoy. – M: KNORUS, 2008. – 592 s.
 5. Karachevskaya, E.N. Metodicheskoe obespechenie regionalnogo razvitiya i prostranstvennoy differenciacii turizma v Gomelskoy oblasti [Tekst] / E.N. Karachevskaya // Problemy regionalnoy ekologii. – 2008. – № 4. – S. 155-161.
 6. Kuskov, A.S. Turistskoe resursovedenie [Tekst] / A.S. Kuskov. – M.: Akademiya, 2008. – 208 s.
 7. Nikolaenko, D.V. Rekreacionnaya geografiya [Tekst] / D.V. Nikolaenko, T.V. Nikolaenko. – M.: VLADOS, 2001. – 288 s.
 8. Kompleksnaya ocenka turistskogo potenciala municipalnyh obrazovaniy Vologodskoy oblasti [Tekst]: inform.-analit. zapiska o pervom etape NIR / ispoln. V.S. Orlova, E.G. Leonidova. – Vologda, 2011. – 86 c.
 9. O federalnoy celevoy programme «Razvitie vnutrennego i vezdnogo turizma v Rossiyskoy Federacii (2011 – 2018 gody)» [Elektronnyy resurs]: postanovlenie Pravitelstva RF ot 2 avgusta 2011 g. № 644. – Rezhim dostupa: http://vologda-oblast.ru
 10. Reytingovoe agentstvo Ekspert RA [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.raexpert.ru
 11. Sarancha, M.A. Metodologicheskie problemy integralnoy ocenki turistsko-rekreacionnogo potenciala territorii [Tekst] / M.A. Sarancha // Vestnik Udmurtskogo universiteta. – 2011. – № 6. – S. 118-127.
 12. Turizm v Vologodskoy oblasti [Tekst]: stat. sb. / Vologdastat. – Vologda, 2010. – 106 s.