VolRC RAS scientific journal (printed edition)
12.04.202404.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "From the Editorial Board"

Journal “Problems of Territory’s Development” in the context of the 25th anniversary of ISEDT RAS

Zagrebel’nyi A.V.

4 (78), 2015

Zagrebel’nyi A.V. Journal “Problems of Territory’s Development” in the context of the 25th anniversary of ISEDT RAS. Problems of Territory's Development, 2015, no. 4 (78)

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Zuev, A. N. K 10-letiyu Vologodskogo nauchno-koordinacionnogo centra CEMI RAN [Tekst] / A. N. Zuev // Ekonomicheskie i socialnye peremeny v regione. Monitoring obschestvennogo mneniya. – 2000. – № 11. – S. 11–14.
 2. Zagrebelnyy, A. V. Osnovnye napravleniya raboty redkollegii nauchnogo zhurnala [Elektronnyy resurs] / A. V. Zagrebelnyy // Voprosy territorialnogo razvitiya. – 2014. – № 10 (20). – Rezhim dostupa : http://vtr.isert-ran.ru/file.php?module=Articles&actio
 3. Kirillova, O. V. Redakcionnaya podgotovka nauchnyh zhurnalov po mezhdunarodnym standartam. Rekomendacii eksperta BD Scopus [Tekst] / O. V. Kirillova. – M., 2013. – 90 s.
 4. Markusova, V.A. Bibliometricheskie pokazateli rossiyskoy nauki i RAN (1997–2007) / V.A. Markusova, V.V. Ivanov, A.E. Varshavskiy // Vestnik RAN. – 2009. – T. 79. – №7. – S. 483-491.
 5. Mihaylov, O.V. Kriterii i parametry obektivnoy ocenki kachestva nauchnoy deyatelnosti / O.V. Mihaylov // Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. – 2011. – T. 81. – №7. – S. 622-625.
 6. Solnyshkov, M. E. Naukometricheskie harakteristiki sovremennyh nauchno-pedagogicheskih issledovaniy: dis. na soisk. uch. st. kand. pedagog. nauk [Tekst] / M. E. Solnyshkov. – Rostov n/D : izd-vo TGPI, 2006. – 253 s.
 7. Sychev, M. F. K voprosu o sootvetstvii sovremennogo nauchnogo zhurnala mezhdunarodnym standartam kachestva [Tekst] / M. F. Sychev, A. V. Zagrebelnyy // Ekonomicheskie i socialnye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. – 2013. – № 6 (30). – S. 201–206.
 8. Ekonomicheskie i socialnye peremeny v regione. Monitoring obschestvennogo mneniya [Tekst]. – 1997. – № 1.
 9. Ekonomicheskie i socialnye peremeny v regione. Monitoring obschestvennogo mneniya [Tekst]. – 2000. – № 13.
 10. Ekonomicheskie i socialnye peremeny v regione: fakty, tendencii, prognoz [Tekst]. – 2003. – № 20.
 11. Ekonomicheskie i socialnye peremeny v regione: fakty, tendencii, prognoz [Tekst]. – 2005. – № 30.
 12. Gl?nzel, W. On the opportunities and limitations of the H-index [Text] / W. Gl?nzel // Sci. Focus. – 2006. – Vol. 67. – № 1. – P. 10–11.
 13. Hirsch, J.E. An index to quantify an individual’s scientific research output // Proc. Of the National Acad. Sci. USA. 2005. V. 102. No. 46. P. 16569–16572.
 14. Lehnmann S., Jackson A.D., Lautrup B.E. Measures and mismeasures of scientific quality. Available at: http:// arxiv.org/abs/physics/0512238.
 15. Sidiropuolos A., Katsaros D., Manolopoulos Y. Generalized Hirsch h-index for disclosing latent facts in citation networks // Scientometrics. 2007. V. 72. iss. 2. P. 253–280.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: