VolRC RAS scientific journal (printed edition)
08.12.202312.2023с 01.01.2023
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Territorial organization and management"

Institutional and economic framework for vertical integration

Kozhevnikov S.A.

4 (78), 2015

Kozhevnikov S.A. Institutional and economic framework for vertical integration. Problems of Territory's Development, 2015, no. 4 (78)

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Bocharov, S. N. Metodicheskie aspekty ocenki effektivnosti vertikalnoy integracii [Tekst] / S. N. Bocharov, O. I. German // Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – T. 2. – № 2 (74). – S. 269–275.
 2. Bochkarev, A. Rol i vozmozhnosti razlichnyh vidov integracii vobespechenii ustoychivogo funk-cionirovaniya biznes-struktur [Tekst] / A. Bochkarev // RISK: Resursy, informaciya, snabzhenie, konkurenciya. – 2013. – № 1. – S. 136–139.
 3. Vertikalnaya integraciya: chemu uchit opyt [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/vertikalnaya-integratsiya-chemu-uchit-opyit.htm
 4. Vladimirova, I. G. Organizacionnye formy integracii kompaniy[Tekst] / I. G. Vladimirova // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. – 1999. – № 6. – S. 113–129.
 5. Voronovickiy, M. M. Vertikalnaya integraciya postavschika i potrebitelya na rynkah tova-rov i kapitala pri perekrestnom vladenii sobstvennostyu [Tekst] / M. M. Voronovickiy // Ekonomika i matematicheskie metody. – 1999. – T. 35. – № 1. – S.28–42.
 6. Gubanov, S. Vertikalnaya integraciya – magistralnyy put razvitiya [Tekst] / S. Gubanov // Ekonomist. – 2001. – № 1. – S. 35–49.
 7. Gubanov, S. S. Derzhavnyy proryv. Neoindustrializaciya Rossii i vertikalnaya integraciya (Seriya «Sverhderzhava») [Tekst] / S. S. Gubanov. – M. : Knizhnyy Mir, 2012. – 224 s.
 8. Gubanov, S. Neoindustrializaciya plyus vertikalnaya integraciya(o formule razvitiya Rossii) [Tekst] / S. Gubanov // Ekonomist. – 2008. – № 9. – S. 3–27.
 9. Ivanov, Yu. V. Integraciya predpriyatiy [Elektronnyy resurs] / Yu. V. Ivanov // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2000. – № 10 (10). – Rezhim dostupa : http://www.creativeconomy.ru/articles/9152
 10. Ivanova, V. O. Osobennosti menedzhmenta vertikalno integrirovannoy kompanii [Tekst] / V. O. Ivanova // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2011. – № 11. – Vyp. 2 (196). – S. 55–60.
 11. Ivanova, E. A. Integracionnaya dinamika v korporativnom sektore promyshlennosti sovremen-noy Rossii [Tekst] / E. A. Ivanova // Finansovye issledovaniya. – 2012. – № 1 (34). – S. 154–159.
 12. Kachapkina, Yu. V. Integraciya kak forma razvitiya predprinimatelskih formirovaniy [Tekst] / Yu. V. Kachapkina // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2010. – № 8. – Vyp. 2 (165). – S. 48–52. – Rezhim dostupa : http://www.creativeconomy.ru/articles/10993
 13. Kiselkina, O. V. Usloviya i mehanizmy integracii korporaciy v rossiyskoy ekonomike [Tekst] / O. V. Kiselkina // Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. – Tom 151. – Kn. 4. – 2009. – S. 209–215.
 14. Knobel, A. Yu. Vertikalnaya integraciya i ekonomicheskiy rost: empiricheskoe issledovanie [Elektronnyy resurs] / A. Yu. Knobel // Problemy ekonomicheskoy teorii. – Rezhim dostupa : www.iep.ru/files/persona/knobel/knobel2.pdf
 15. Korneychuk, B. Teoreticheskie i ideologicheskie osnovy doktriny «novoy industrializacii» / B. Korneychuk // Voprosy ekonomiki. – 2014. – № 3. – S. 141–149.
 16. Malinova, I. A. Suschnost integracii, ee formy i vidy [Tekst] / I. A. Malinova // Vestnik ChGAA. – 2012. – T. 62. – S. 119–122.
 17. Staki, Dzh. Kogda nuzhna i ne nuzhna vertikalnaya integraciya [Elektronnyy resurs] / Dzh. Staki, D. Uayt // Vestnik McKinsey: teoriya i praktika upravleniya. – 2004. – № 3. – Rezhim dostupa : http://www.management.com.ua/strategy/str117.html
 18. Ustyuzhanina, E. V. Korporativnye finansy [Tekst] : ucheb. posobie / E. V. Ustyuzhanina, A. G. Petrov, A. V. Sadovnichaya, S. G. Evsyukov. – M. : Izdatelstvo «Delo» ANH, 2008. – 652 s.
 19. Adelman, M. Integration and the antitrust laws [Text] / M. Adelman // Harvard Law Review. – 1949. – Vol. 63. – № 1. – P. 27–77.
 20. Bain, G. S. Industrial Organization [Text] / G. S. Bain. – New York, 1968.
 21. Coase, R. H. The nature of the firm [Text] / R. H. Coase //Economica. New Series. – 1937. – Vol. 4. – № 16. – P. 386–405.
 22. Davidson, G. R. Research on coordination of farm and non farm stages of production – the need is now [Text] / G. R. Davidson, D. L. Mighell // Gournal of a Farm andEconomics. – 1964. – Vol. 46. – P. 489.
 23. Fisher, L. Verticale Integration in der nordamerikanishen Landwirtshaft, Berichte iiber Landwirtshaft [Text] / L. Fisher. – Berlin, 1960.
 24. Grossman, S. The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration [Text] / S. Grossman, O. Hart // Journal of Polit. Econ. – 1986. – Vol. 94. – P. 691–719.
 25. Harrigan, K. R. Formulating Vertical integration strategies [Text] / K. R. Harrigan // The Academy of Management Review. – 1984. – Vol. 9. – № 4. – P. 638–652.
 26. Miller, G. Die landwirtshaftliche Erzeugung in der Vertikalen Integration, Berichte iiber Landwirtshaft [Text] / G. Miller. – Berlin, 1961. – H. 3.
 27. Spengler, J. Vertical Integration and Antitrust Policy [Text] / J. Spengler // Journal of Political Ekonomy. – 1950. – Vol. 58. – P. 347–352.
 28. Stigler, G. J. The division of Labor is limited by the Extent of the market [Text] / G. J. Stigler // Journal of Political Economy. – 1951. – Vol. LIX. – № 3. – P. 185–193.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: