VolRC RAS scientific journal (printed edition)
13.04.202404.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Sustainable development of territories, branches, and production complexes"

Conceptual framework of the formation of IT clusters in Kazakhstan: promising directions and positive eff ects

Kireeva A.A.

3 (83), 2016

Kireeva A.A. Conceptual framework of the formation of IT clusters in Kazakhstan: promising directions and positive eff ects. Problems of Territory's Development, 2016, no. 3 (83), pp. 26-40

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Aldashov, B. A. Klasternost – dominiruyuschiy princip regionalnoy ekonomicheskoy politiki [Tekst] / B. A. Aldashov // Industriya Kazahstana. – 2005. – № 1. – S. 16–18.
 2. Aldiyarov, S. O primenenii ekonomicheskogo metoda klasternogo analiza v gorno-metallurgicheskom komplekse Kazahstana [Tekst] / S. Aldiyarov, A. Bayzakov // Tranzitnaya ekonomika. – 2004. – № 4. – S. 5–17.
 3. Alimbaev, A. Metodologicheskiy podhod vybora strategii razvitiya klastera [Tekst] / A. Alimbaev // Sayasat. – 2005. – № 1. – S. 83–87.
 4. Asaul, A. N. Metodologicheskie aspekty formirovaniya i razvitiya predprinimatelskih setey [Tekst] / A. N. Asaul, E. G. Skumatov, G. E. Lokteeva. – SPb. : Gumanistika, 2004. – 256 s.
 5. Ahmetzhanova, S. B. Konkurentosposobnost pischevoy promyshlennosti: teoriya, problemy i mehanizm obespecheniya [Tekst] / C. B. Ahmetzhanova. – Almaty : Arko, 2001. – 38 c.
 6. Gosudarstvennaya programma «Informacionnyy Kazahstan – 2020» [Elektronnyy resurs] : Utv. Ukazom Prezidenta RK ot 08.01.2013 № 464 // Adilet. – Rezhim dostupa : http://adilet.zan.kz/ rus/docs/U1300000464
 7. Gosudarstvennaya programma po forsirovannomu industrialno-innovacionnomu razvitiyu na 2010 – 2014 gody [Elektronnyy resurs] : Utv. Ukazom Prezidenta RK ot 19.03.2010 № 958 // Adilet. – Rezhim dostupa : http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000958_
 8. Espolov, T. Koncepciya klasternogo metoda upravleniya regionalnoy ekonomikoy [Tekst] / T. Espolov // Nacionalnye ekonomicheskie sistemy v centralno-aziatskom soyuze: vozmozhnosti i perspektivy integracii. – Turkestan, 2005. – 239 s.
 9. Koncepciya formirovaniya perspektivnyh nacionalnyh klasterov Respubliki Kazahstan do 2020 goda [Elektronnyy resurs] : Utv. Postanovleniem Pravitelstva RK ot 11.10.2013 № 1092 // Adilet. – Rezhim dostupa : http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001092
 10. Marshall, A. Principy ekonomicheskoy nauki [Tekst] / A. Marshall. – M. : Progress, 1993. – 1248 s.
 11. Mezhdunarodnye ekonomicheskie otnosheniya [Tekst] : uchebnik / pod red. I. P. Faminskogo. – M. : Yurist, 2001. – 847 s.
 12. Porter, M. Konkurenciya [Tekst] : per. s angl. / M. Porter. – M. : Vilyams, 2000. – 495 s.
 13. Programma razvitiya «elektronnogo pravitelstva» Respubliki Kazahstan na 2008 – 2010 gody [Elektronnyy resurs] : Utv. Postanovleniem Pravitelstva RK ot 30.11.2007 № 1155-1 // Adilet. – Rezhim dostupa : http://adilet.zan.kz/rus/docs/P0700011551
 14. Rayzberg, B. A. Slovar sovremennyh ekonomicheskih terminov [Tekst] / B. A. Rayzberg, L. Sh. Lozovskiy. – M. : Ayriss-press, 2006. – 210 c.
 15. Smit, A. Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [Tekst] / A. Smit. – M. : Eksmo, 2007. – 960 s.
 16. Tulegenova, M. S. Klasternyy podhod v sozdanii integrirovannyh struktur [Tekst] / M. S. Tulegenova // Vestnik KazNU. – 2004. – № 2 (42). – S. 104–111.
 17. Lundvall, B. A. The Learning Economy: Some Implications for the Knowledge Base of Health and Education System [Text] / B. A. Lundvall // Management in the Learning Society. – Paris : OECD, 2000. – P. 11–32.
 18. Porter, M. Clusters and the new economics of competition [Text] / M. Porter // Harvard Business Review. – 1998. – № 76 (6). – C. 77–91.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: