VolRC RAS scientific journal (printed edition)
22.04.202404.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Life quality and human potential of territories"

Fertility in the Regions of the Northwestern Federal District

Arkhangel'skii V.N.

5 (85), 2016

Arkhangel'skii V.N. Fertility in the Regions of the Northwestern Federal District. Problems of Territory's Development, 2016, no. 5 (85), pp. 38-56

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Arkhangel'skii V. N. Transformatsiya pokazatelei rozhdaemosti v real'nykh pokoleniyakh rossiiskikh zhenshchin [Birth rates transformation in real generations of Russian women]. Narodonaselenie [Population], 2015, no. 3, pp. 26–41.
 2. Bezrukova O. N. Demograficheskaya politika gosudarstva v oblasti rozh-daemosti: puti preodoleniya krizisa [State demographic policy on fertility: ways of overcoming the crisis]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12. Psikhologiya, sotsiologiya, pedagogika [Vestnik of Saint Peters-burg University. Series 12. Psychology, sociology, education], 2008, issue 3, pp. 196–211.
 3. Zakharov S. V. Demograficheskii analiz effekta mer semeinoi politiki v Rossii v 1980-kh godakh [Demographic analysis of the impact of the family policy in Russia in the 1980s]. SPERO, 2006, no. 5, pp. 33–69.
 4. Kalachikova O. N. Rozhdaemost' i demograficheskie ustanovki molodezhi [Fertility and demographic attitudes of the youth]. Problemy razvitiya terri-torii [Problems of territory’s development], 2013, no. 2, pp. 64–74.
 5. Klupt M. Paradigmy i oppozitsii sovremennoi demografii [Paradigms and oppositions of modern demography]. Demograficheskoe obozrenie [Demo-graphic review], 2014, volume 1, no. 1, pp. 34–56. Available at: https://demreview.hse.ru/data/2014/07/15/1312457289/2_Klupt_Paradigmy i oppozitsii.pdf
 6. Naselenie Rossii 2008. Shestnadtsatyi ezhegodnyi demograficheskii doklad [Russian population in 2008. The 16th annual demographic report]. Moscow: Izd. dom GU VShE, 2010.
 7. Naselenie Rossii 2009. Semnadtsatyi ezhegodnyi demograficheskii doklad [Russian population in 2009. The 17th annual demographic report]. Moscow: Izd. dom VShE, 2011.
 8. Naselenie Rossii 2010 – 2011. Vosemnadtsatyi-devyatnadtsatyi ezhegodnyi demograficheskii doklad [Russian population in 2010–2011. The 18th annual demographic report]. Moscow: Izd. dom VShE, 2013.
 9. Naselenie Rossii 2012. Dvadtsatyi ezhegodnyi demograficheskii doklad [Russian population in 2012. The 20th annual demographic report]. Moscow: Izd. dom VShE, 2014.
 10. Popova L. A. Etnicheskie osobennosti reproduktivnogo povedeniya nase-leniya Respubliki Komi [Ethnic characteristics of reproductive behavior of the population of the Komi Republic]. Ekonomika Severo-Zapada: prob-lemy i perspektivy razvitiya [Economy of the North-West: issues and pro-spects of development], 2003, no. 3, pp. 44–52.
 11. Popova L. A. Rozhdaemost' v Respublike Komi: tendentsii i prognoz [Fer-tility in the Komi Republic: trends and forecast]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: economics and sociology], 2005, no. 2, pp. 124–135.
 12. Popova L. A., Shishkina M. A., Butrim N. A. Transformatsiya reproduk-tivnogo povedeniya naseleniya Respubliki Komi: faktory i posledstviya [The transformation of reproductive behavior of the population of the Ko-mi Republic]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: economics and sociology], 2015, no. 3, pp. 190–212.
 13. Frejka T., Zakharov S. Evolyutsiya rozhdaemosti v Rossii za polveka: optika uslov-nykh i real'nykh pokolenii [Fertility trends in Russia during the past half century: period and cohort perspectives]. Demograficheskoe obozrenie [Demographic review], 2014, volume 1, no. 1, pp. 106–143. Available at: https://demreview.hse.ru/data/2014/07/15/1312457211/4_Freika_Zakharov_Evolyutsiya rozhdaemosti.pdf
 14. Shabunova A. A., Kalachikova O. N. Rozhdaemost' i vosproizvodstvo nase-leniya territorii [Fertility and reproduction of the terrotory’s population]. Vologda: ISERT RAN, 2011.
 15. Shabunova A. A., Kalachikova O. N. Osobennosti reproduktivnogo povedeniya naseleniya [Peculiarities of the population’s reproductive be-havior]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies], 2012, no. 8, pp. 78–84.
 16. Frejka T., Zakharov S. Comprehensive Analyses of Fertility Trends in the Russian Federation during the Past Half Century. MPIDR Working Paper, WP 2012-027.
 17. Frejka T., Zakharov S. The Apparent Failure of Russia’s Pronatalist Family Policy. Population and Development Review, 2013, no. 39 (4), pp. 635–647.
 18. Philipov D., Sobotka T. Estimating Tempo Effect and adjusted TFR. Vienna: Vienna Institute of Demography of the Austrian Academy of Sciences, 2006. Available at: http://www.oeaw.ac.at/vid/popeurope/download/tempo_effect.pdf
 19. Sobotka T., Lutz W. Misleading Policy Messages from the Period TFR: Should We Stop Using It? European Demographic Research Papers. Vienna: Vienna Institute of Demography of the Austrian Academy of Sciences, 2009. No. 4. Available at: http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Institute/VID/PDF/Publications/EDRP/edrp_2009_04.pdf
 20. Zakharov S. V., Ivanova E. I. Fertility Decline and Recent Changes in Russia: on the Threshold of the Second Demographic Transition. Edited by J. DaVanzo. Russia Demographic “Crisis”. Santa Monica: RAND, 1996. Pp. 36–82.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: