VolRC RAS scientific journal (printed edition)
24.04.202404.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Sustainable development of territories, branches, and production complexes"

Tendencies of domestic tourism development in the region

Leonidova E.G.

4 (90), 2017

Leonidova E.G. Tendencies of domestic tourism development in the region. Problems of Territory's Development, 2017, no. 4 (90), pp. 67-78

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Anchukova, N. V. Turizm v ekonomike regiona [Tekst] / N. V. Anchukova, O. S. Moskvina. – Vologda : VNKC CEMI RAN, 2002. – 72 c.
 2. Vinogradova, M. V. Razvitie turizma v regione: finansovyy aspekt (na primere Yaroslavskoy oblasti) [Tekst] / M. V. Vinogradova // Servis v Rossii i za rubezhom. – 2014. – № 5. – C. 110–126.
 3. Granberg, A. G. Osnovy regionalnoy ekonomiki [Tekst] : ucheb. dlya vuzov / A. G. Granberg. – 5-e izd. – M. : GU VShE, 2006. – 495 c.
 4. Grigorenko, T. N. Prioritety v oblasti razvitiya vnutrennego i vezdnogo turizma Rossii na sovremennom etape [Tekst] / T. N. Grigorenko, L. N. Kazmina // Vestnik nacionalnoy akademii turizma. – 2015. – № 4. – C. 14–17.
 5. Gulin, K. A. K voprosu o socialno-ekonomicheskoy modernizacii rossiyskih regionov / K. A. Gulin // Ekonomicheskie i socialnye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. – 2012. – № 4 (22). – S. 42–58.
 6. Kvartalnov, V. A. Turizm [Tekst] : uchebnik / V. A. Kvartalnov. – M. : Finansy i statistika, 2002. – 320 s.
 7. Kruzhalin, V. I. Sostoyanie rossiyskogo turizma, problemy i perspektivy [Tekst] / V. I. Kruzhalin, K. V. Kruzhalin, N. V. Shabalina // Vestnik nacionalnoy akademii turizma. – 2016. – № 1. – C. 10–13.
 8. Makeeva, D. R. Ekonomika turizma Rossii na sovremennom etape: ot vyezdnogo turizma k orientirovannomu na vnutrenniy rynok [Tekst] / D. R. Makeeva // Voprosy regionalnoy ekonomiki. – 2015. – № 1. – S. 39–48.
 9. Naselenie Rossii v 2016 godu: dohody, rashody i socialnoe samochuvstvie [Tekst] : monitoring NIU VShE. Iyul 2016 / pod red. L. N. Ovcharovoy. – M. : NIU VShE, 2016. – 44 s.
 10. Problemy ekonomicheskogo rosta territorii [Tekst] : monografiya / T. V. Uskova, E. V. Lukin, T. V. Voroncova, T. G. Smirnova ; pod ruk. T. V. Uskovoy. – Vologda : In-t socialno-ekonomicheskogo razvitiya territoriy RAN, 2013. – 170 s.
 11. Semenova, E. V. Problemy razvitiya vnutrennego turizma i nekotorye puti ih resheniya [Tekst] / E. V. Semenova, N. V. Maslova // Vestnik nacionalnoy akademii turizma. – 2016. – № 3. – S. 34–36.
 12. Strategicheskie orientiry ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Tekst] / R. S. Grinberg, A. Ya. Rubinshteyn, L. I. Abalkin, S. Yu. Glazev, V. L. Makarov [i dr.]. – SPb. : Aleteyya, 2010. – 664 c.
 13. Strategiya razvitiya turizma v Vologodskoy oblasti [Tekst] / V. A. Ilin, Yu. N. Plehanov, T. V. Uskova, S. A. Selyakova, L. V. Dubinicheva, K. V. Markov, E. N. Bogacheva. – Vologda : VNKC CEMI RAN, 2009. – 187 c.
 14. Uskova, T. V. Socialno-ekonomicheskiy resurs turizma [Tekst] : monografiya / T. V. Uskova, L. V. Dubinicheva, V. S. Orlova. – Vologda : ISERT RAN, 2011. – 182 c.
 15. Chernikova, L. I. K voprosu pereorientacii na vnutrenniy turizm [Tekst] / L. I. Chernikova, G. R. Faizova // Finansovaya analitika: problemy i resheniya. – 2016. – S. 52–60.
 16. American Express Spending & Saving Tracker [Electronic resource]. – Available at : http://about.americanexpress.com/news/sst
 17. Economic Impact of Travel & Tourism 2015 [Electronic resource]. – Available at : http://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis
 18. Enhancing economic growth in emerging markets through tourism // International Finance Corporation [Electronic resourse]. – Available at : http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/trp/tourism/trp_priorities_tourism – Data obrascheniya 29.09.2016.
 19. International tourism [Electronic resource]. – Available at : http://www.worldbank.org/en/country/russia
 20. Tourism and economic growth: Does democracy matter? [Text] / N. Antonakakis, M. Dragouni, B. Eeckels, G. Filis // Annals of Tourism Research. – 2016. – № 39. – P. 231–267.
 21. Travel and learning: Aneglected tourism research area [Text] / J. H. Falk, R. Ballantyne, J. Packer, P. Benckendorff // Annals of Tourism Research. – 2012. – № 39. – P. 908–927.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: