VolRC RAS scientific journal (printed edition)
06.12.202312.2023с 01.01.2023
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Sustainable development of territories, branches, and production complexes"

The Institutionalization of Economic Interests in the Socio-Economic Project Planning of Territorial Development

Karaseva L.A., Zinatulin A.M., Topalyan M.R.

1 (93), 2018

Karaseva L.A., Zinatulin A.M., Topalyan M.R. The Institutionalization of Economic Interests in the Socio-Economic Project Planning of Territorial Development. Problems of Territory's Development, 2018, no. 1 (93), pp. 42-56. DOI: 10.15838/ptd/2018.2.93.3

DOI: 10.15838/ptd/2018.2.93.3

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Glazychev, V. L. Politicheskaya ekonomiya goroda [Tekst] / V. L. Glazychev ; Rossiyskaya Akademiya narodnogo hozyaystva i gosudarstvennoy sluzhby pri Prezidente Rossiyskoy Federacii. – M. : Delo, 2009. – 189 s.
 2. Zanadvorov, V. S. Ekonomika goroda: vvodnyy kurs [Tekst] : uchebnoe posobie / V. S. Zanadvorov, A. V. Zanadvorova. – M. : IKC «Akademkniga», 2003. – 272 s.
 3. Zinatulin, A. M. Paradoksy rossiyskogo opyta osvoeniya territoriy [Tekst] / A. M. Zinatulin, L. A. Karaseva, S. N. Smirnov // Vestn. TvGU. Ser. «Ekonomika». – 2008. – № 18 [78]. – S. 4–20.
 4. Kanapuhin, P. A. Institucionalizaciya processov realizacii ekonomicheskih interesov [Tekst] / P. A. Kanapuhin // Vestn. Voronezhskogo gos. un-ta. Ser. «Ekonomika i upravlenie». – 2006. – № 2. – S. 141–143.
 5. Kapelyushnikov, R. I. Mnozhestvennost institucionalnyh mirov: Nobelevskaya premiya po ekonomike – 2009 [Tekst] / R. I. Kapelyushnikov // Ekonomicheskiy zhurnal VShE. – 2010. – № 1. – S. 12–69.
 6. Karaseva, L. A. Metod strukturnyh urovney v poznanii ekonomicheskih otnosheniy [Tekst] : monografiya / L. A. Karaseva. – Tver : Tver. gos. un-t, 2011. – 172 s.
 7. Karaseva, L. A. Uroki rossiyskogo socialno-ekonomicheskogo proektirovaniya (teoreticheskie i metodologicheskie problemy) [Tekst] / L. A. Karaseva // Nacionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. – 2012. – № 11. – S. 30–37.
 8. Kiyamov, I. K. Institucionalizaciya ekonomicheskogo prostranstva sovremennogo rossiyskogo gosudarstva [Tekst] : avtoref. dis. ... d-ra ekon. nauk : 08.00.01 / I. K. Kiyamov. – Kazan, 2012. – 39 s.
 9. Kupryashin, G. L. Institucionalnyy dizayn i konceptualnye orientiry modernizacii gosudarstvennogo upravleniya [Elektronnyy resurs] / G. L. Kupryashin // Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyy vestnik. – 2011. – № 6 (mart). – Rezhim dostupa : http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk_26._mart_2011_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/kupriashin.pdf – Data obrascheniya 15.06.2017.
 10. Kurbatova, M. V. Instituty razvitiya i kvaziinstituty razvitiya v rossiyskoy ekonomike [Tekst] / M. V. Kurbatova, K. S. Sablin // Terraeconomicus. – 2012. – T. 10. – № 3. – S. 22–38.
 11. Lagunova, S. V. Institucionalizaciya territorialnogo obschestvennogo samoupravleniya v lokalnoy srede (na primere Arhangelskoy oblasti) [Tekst] : avtoref. dis … kand. soc. nauk: 22.00.04 / S. V. Lagunova. – Arhangelsk, 2013. – 24 s.
 12. Litvinceva, G. P. Institucionalnaya regionalistika s «ekonomicheskim licom» [Tekst] / G. P. Litvinceva // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 6 «Ekonomika». – 2015. – № 6. – S. 101–119.
 13. Savinkin, V. V. Marshrut kulturnogo vozrozhdeniya sredy goroda Torzhka [Tekst] / V. V. Savinkin, A. V. Fomenkova, K. V. Yankova // M. : MARHI, 2013.
 14. Simkin, D. G. Teoreticheskie osnovy razvitiya regiona v sovremennyh usloviyah [Tekst] / D. G. Simkin // Vestn. Orenburgskogo gos. un-ta. – 2010. – № 8 (114). – S. 114–117.
 15. Topalyan, M. R. Institucionalnyy treugolnik strukturno-urovnevogo proektirovaniya territorialnogo razvitiya [Tekst] / M. R. Topalyan // Socialnye i gumanitarnye znaniya. – 2017. – T. 3. – № 2. – S. 106–111.
 16. Frolov, D. P. Imeyut li instituty znachenie dlya prostranstvennoy ekonomiki? [Tekst] / D. P. Frolov // Prostranstvennaya ekonomika. – 2015. – № 1. – S. 14–37.
 17. Alonso W. Location and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1964.
 18. Capello R. Regional Economic. Routledge, London, 2006.
 19. Elster J., Offe C., Preuss U.K. Institutional Design in Post-Communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge University Press, N. Y., 1998.
 20. Garretsen H., Martin R. Rethinking (New) Economic Geography Models: Taking Geography and History More Seriously. Spatial Economic Analysis, 2010, no. 5 (2), pp. 127–160.
 21. McDonald J.F. Fundamentals of Urban Economics. Prentice Hall, N. Y., 1996.
 22. Stimson R., Stoug R., Roberts B. Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2006.
 23. Robert E. Goodin (ed.). The Theory of Institutional Design. Cambridge University Press, N. Y., 1996.
 24. Venables A. Rethinking Economic Geography. World Development Report. IBRD, Washington, DC, 2009.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: